Bezpłatne konta osobiste powoli przechodzą do historii

Data dodania: 12 sierpnia 2016

Bezpłatne konto znaleźć można w ofercie jedynie czterech banków. W pozostałych instytucjach konto z kartą w pakiecie obwarowane jest dodatkowymi wymogami. Niespełnienie ich może okazać się dla klienta pułapką.

Bezwarunkowo bezpłatne konta osobiste dostępne są w Smart Banku, Idea Banku, Orange Finanse i Volkswagen Banku.

Jeżeli klient nie spełni szeregu wymogów stawianych przez bank w przypadku konta za zero, wówczas pojawi się opłata sięgająca od kilku do nawet kilkunastu złotych. (więcej…)

Produkty bankowe dla MSP

Data dodania: 28 czerwca 2016

Rynek udostępnia różne produkty dla małych i średnich firm, przedsiębiorcy często nie wiedzą o ich istnieniu, mogą one w znaczny sposób ułatwić prowadzenie biznesu.

Jednym z nich jest otwarta linia leasingowa. Można uzyskać linię leasingową o ważności np. 1 roku, w ramach której przyznany zostanie indywidualny limit. Po ustaleniu limitu, firma może kupować środki do jego wysokości i nie musi za każdym razem składać nowych dokumentów, oprócz tych dotyczących kupowanych przedmiotów. (więcej…)

Eurobank zwiększa oprocentowanie lokat

Data dodania: 8 czerwca 2016

Eurobank zdecydował się na wprowadzenie podwyżek wysokości oprocentowania lokat terminowych o oprocentowaniu stałym. Od 30 maja br. wzrosło oprocentowanie depozytów 24- i 36-miesięcznych o 0,45 pkt proc. oraz o 0,3 pkt proc. dla depozytu 48-miesięcznego.

Lokaty o stałym oprocentowaniu stanowią atrakcyjną formę oszczędzania skierowaną do osób poszukujących bezpiecznych rozwiązań finansowych. Po dokonaniu podwyżek wysokości oprocentowania długoterminowych lokat o stałym stawkach, obecne stawki oprocentowania dla nowo zakładanych i odnawiających się lokat eurobanku znajdują się w rynkowej czołówce. (więcej…)

Zysk sektora bankowego niższy niż przed rokiem

Data dodania: 11 maja 2016

Sektor bankowy po pierwszym kwartale zarobił tylko o 16 proc. mniej niż rok temu, mimo nowego podatku i jednorazowych zdarzeń (sprzedaż spółek ubezpieczeniowych mBanku i BZ WBK). Zysk netto sektora bankowego w Polsce przez pierwsze trzy miesiące wyniósł 3,5 mld zł. W samym marcu zarobek banków stopniał zaledwie o 4 proc., do 1,51 mld zł.

Analityk mBanku, Michał Konarski mówi, że wyniki za marzec oceniane są pozytywnie. Stosunkowo nieduży spadek to głównie zasługa znaczącej poprawy wyniku odsetkowego, jest też odzwierciedlone w marży odsetkowej. Wzrost wyniku odsetkowego w kwartale o 6 proc. r/r zrównoważył rosnące o 16 proc. koszty administracyjne będące efektem nowego podatku bankowego. (więcej…)

Spada zwrot z kapitału banków

Data dodania: 24 kwietnia 2016

Sektor bankowy uznawany jest za najbardziej zyskowny w gospodarce, ale mija się to z prawdą. W ocenie jego rentowności uwzględnić trzeba zaangażowany w niego kapitał. Pomocny jest w tym wskaźnik ROE (return on capital), który pokazuje, że zwrot z kapitału w bankach wcale nie należy do wysokich.

Rentowność mierzona ROE dla trzech największych banków w Polsce (PKO BP, Pekao i BZ WBK) w latach 2013-2015 wyniosła średnio 12,3 proc. (dla całego sektora było to 9,2 proc.). Lokuje to branżę bankową mniej więcej w połowie stawki spośród 11 branż gospodarki. Największy wskaźnik (średnio 23 proc.) zanotowali w tym czasie detaliści (głównie za sprawą LPP i CCC). Dobrze wypadł sektor budowlany (20 proc.), informatyczny (18 proc.) i chemiczny (15 proc.). Najsłabsze sektory to paliwowy i surowcowy. (więcej…)

Banki spodziewają się spadku zysków w 2016 roku

Data dodania: 28 marca 2016

Według banków zysk netto spadnie w 2016 roku w stosunku do poprzedniego o 9,6 proc. – wynika z planów przesłanych do Komisji Nadzoru Finansowego. W minionym roku sektor zarobił na czysto 11,5 mld zł.

Sektor przewiduje, że wynik odsetkowy wzrośnie o 8,1 proc., a w wyniku z tytułu opłat i prowizji o 6,7 proc. Koszty działania mają zwiększyć się o 5,8 proc. Na zmniejszenie wyników wpływ ma podatek bankowy.

W 2016 według banków nastąpi pogorszenie wskaźników efektywności. W przypadku grupy banków komercyjnych objętej ankietą średni wskaźnik rentowności aktywów zmniejszy się z poziomu 0,84 proc. odnotowanego na koniec 2015 roku do poziomu 0,72 proc. Zwrot z kapitału ROE ma się obniżyć o 1,2 p.p do poziomu 7 proc. Dochodzi także do przesunięcia istotnej liczby znaczących banków w kierunku niższych przedziałów rentowności. (więcej…)

Sektor bankowy słabnie

Data dodania: 18 marca 2016

W styczniu br. sektor bankowy zarobił 1,175 mld zł netto, czyli o 11,3 proc. mniej niż przed rokiem  – poinformował Narodowy Bank Polski. Wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące będą jeszcze słabsze.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego poprawił się główny element biznesu banków (stanowi on dwie trzecie przychodów z działalności bankowej), czyli wyniku odsetkowego, w styczniu zwiększył się o 2,7 proc. do 3,09 mld zł. Obniżył się jednak wynik prowizyjny, o 8 proc. do 0,98 mld zł. W efekcie wynik z działalności operacyjnej skurczył się o 11,4 proc. do 1,46 mld zł. Pod względem osiąganych przez banki rezultatów kolejne miesiące będą jeszcze gorsze, z początkiem lutego w życie wszedł podatek bankowy, który odbierze im ok. jedną trzecią ich zysków (po raz pierwszy płatny będzie za luty). (więcej…)

Banki regularnie wyceniają mieszkania

Data dodania: 31 stycznia 2016

Banki regularnie weryfikują wartość kredytowanych nieruchomości, ze względu na konieczność zarządzania ryzykiem i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego.

Karkowe instytucje niechętnie informują o zasadach wyceny nieruchomości. Regularna weryfikacja wartości zabezpieczeń zwykle opiera się na analizach statystycznych oraz danych z zewnętrznych baz. Indywidualna wycena w formie dokładniejszej analizy lub operatu szacunkowego przeprowadzana jest np. wtedy, gdy wartość domu, gruntu lub mieszkania mogła mocno spaść.

Efektem wyceny może być podwyższanie wskaźnika LtV. Dalsze posunięcia zależą głównie od polityki banku i zapisów umownych. Trzy analizowane banki (BPH, BZ WBK oraz ING) nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń kredytu. (więcej…)

Banki wprowadzają podwyżki

Data dodania: 12 stycznia 2016

Banki wprowadzają zmiany w swoich cennikach. Będzie dużo podwyżek. ING Bank Śląski zapowiada pobieranie opłat za podjęcie gotówki w obcych bankomatach (poza Cash Planet), zaś Citi Handlowy za prowadzenie konta czy sprawdzanie salda w bankomacie. Raiffeisen Polbank wprowadzi opłatę za kart debetowe – 3 zł miesięcznie.

Niektóre banki utrzymają promocje, BZ WBK nie będzie obciążał kosztami wysyłania monitów i wezwań w przypadku nieterminowej spłaty kredytów.

Nowe taryfy w ING Banku Śląskim zaczną obowiązywać już 29 stycznia. Zmienione zostaną zasady korzystania z bankomatów oraz sposób rozliczania transakcji zagranicznych. (więcej…)

Rekomendacje dla banków

Data dodania: 4 listopada 2015

Analitycy Vestor Domu Maklerskiego zaprezentowali rekomendacje i wyceny giełdowych instytucji finansowych. Michał Fidelus, analityk Vestor DM założył, że podatek bankowy obejmie całość aktywów i wyniesie 0,35 proc. Będzie to oznaczało o 5 mld zł niższe zyski sektora, przy czym danina dotknie poszczególne banki w różnym stopniu.

Według szacunków analityków podatek zmniejszy zysk netto banków o 18 do 24 proc., przy czym najbardziej  – Getin Noble Bank, a najmniej BZ WBK. Zaktualizowano prognozy na 2016 rok dla monitorowanych przez Vestor DM instytucji o 14 do 60 proc. Po oczekiwanym przez analityków spadku zysku netto sektora o 3 proc. w 2015 roku, spodziewany jest 11-proc. spadek w kolejnym roku. Jedynym bankiem, którego wynik ulegnie poprawie będzie Alior (5 proc.), a stosunkowo najmniejszą ujemną dynamikę zanotują Handlowy (-5 proc.), BZ WBK (-8 proc.) oraz Pekao (-10 proc.) – uważa Michał Fidelus. (więcej…)