Spada zwrot z kapitału banków

Data dodania: 24 kwietnia 2016

Sektor bankowy uznawany jest za najbardziej zyskowny w gospodarce, ale mija się to z prawdą. W ocenie jego rentowności uwzględnić trzeba zaangażowany w niego kapitał. Pomocny jest w tym wskaźnik ROE (return on capital), który pokazuje, że zwrot z kapitału w bankach wcale nie należy do wysokich.

Rentowność mierzona ROE dla trzech największych banków w Polsce (PKO BP, Pekao i BZ WBK) w latach 2013-2015 wyniosła średnio 12,3 proc. (dla całego sektora było to 9,2 proc.). Lokuje to branżę bankową mniej więcej w połowie stawki spośród 11 branż gospodarki. Największy wskaźnik (średnio 23 proc.) zanotowali w tym czasie detaliści (głównie za sprawą LPP i CCC). Dobrze wypadł sektor budowlany (20 proc.), informatyczny (18 proc.) i chemiczny (15 proc.). Najsłabsze sektory to paliwowy i surowcowy. (więcej…)

Sektor bankowy słabnie

Data dodania: 18 marca 2016

W styczniu br. sektor bankowy zarobił 1,175 mld zł netto, czyli o 11,3 proc. mniej niż przed rokiem  – poinformował Narodowy Bank Polski. Wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące będą jeszcze słabsze.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego poprawił się główny element biznesu banków (stanowi on dwie trzecie przychodów z działalności bankowej), czyli wyniku odsetkowego, w styczniu zwiększył się o 2,7 proc. do 3,09 mld zł. Obniżył się jednak wynik prowizyjny, o 8 proc. do 0,98 mld zł. W efekcie wynik z działalności operacyjnej skurczył się o 11,4 proc. do 1,46 mld zł. Pod względem osiąganych przez banki rezultatów kolejne miesiące będą jeszcze gorsze, z początkiem lutego w życie wszedł podatek bankowy, który odbierze im ok. jedną trzecią ich zysków (po raz pierwszy płatny będzie za luty). (więcej…)

Banki regularnie wyceniają mieszkania

Data dodania: 31 stycznia 2016

Banki regularnie weryfikują wartość kredytowanych nieruchomości, ze względu na konieczność zarządzania ryzykiem i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego.

Karkowe instytucje niechętnie informują o zasadach wyceny nieruchomości. Regularna weryfikacja wartości zabezpieczeń zwykle opiera się na analizach statystycznych oraz danych z zewnętrznych baz. Indywidualna wycena w formie dokładniejszej analizy lub operatu szacunkowego przeprowadzana jest np. wtedy, gdy wartość domu, gruntu lub mieszkania mogła mocno spaść.

Efektem wyceny może być podwyższanie wskaźnika LtV. Dalsze posunięcia zależą głównie od polityki banku i zapisów umownych. Trzy analizowane banki (BPH, BZ WBK oraz ING) nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń kredytu. (więcej…)

Banki wprowadzają podwyżki

Data dodania: 12 stycznia 2016

Banki wprowadzają zmiany w swoich cennikach. Będzie dużo podwyżek. ING Bank Śląski zapowiada pobieranie opłat za podjęcie gotówki w obcych bankomatach (poza Cash Planet), zaś Citi Handlowy za prowadzenie konta czy sprawdzanie salda w bankomacie. Raiffeisen Polbank wprowadzi opłatę za kart debetowe – 3 zł miesięcznie.

Niektóre banki utrzymają promocje, BZ WBK nie będzie obciążał kosztami wysyłania monitów i wezwań w przypadku nieterminowej spłaty kredytów.

Nowe taryfy w ING Banku Śląskim zaczną obowiązywać już 29 stycznia. Zmienione zostaną zasady korzystania z bankomatów oraz sposób rozliczania transakcji zagranicznych. (więcej…)

Rekomendacje dla banków

Data dodania: 4 listopada 2015

Analitycy Vestor Domu Maklerskiego zaprezentowali rekomendacje i wyceny giełdowych instytucji finansowych. Michał Fidelus, analityk Vestor DM założył, że podatek bankowy obejmie całość aktywów i wyniesie 0,35 proc. Będzie to oznaczało o 5 mld zł niższe zyski sektora, przy czym danina dotknie poszczególne banki w różnym stopniu.

Według szacunków analityków podatek zmniejszy zysk netto banków o 18 do 24 proc., przy czym najbardziej  – Getin Noble Bank, a najmniej BZ WBK. Zaktualizowano prognozy na 2016 rok dla monitorowanych przez Vestor DM instytucji o 14 do 60 proc. Po oczekiwanym przez analityków spadku zysku netto sektora o 3 proc. w 2015 roku, spodziewany jest 11-proc. spadek w kolejnym roku. Jedynym bankiem, którego wynik ulegnie poprawie będzie Alior (5 proc.), a stosunkowo najmniejszą ujemną dynamikę zanotują Handlowy (-5 proc.), BZ WBK (-8 proc.) oraz Pekao (-10 proc.) – uważa Michał Fidelus. (więcej…)

Konta oszczędnościowe w październiku

Data dodania: 18 października 2015

Konta oszczędnościowe należą do najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań służących do regularnego odkładania pieniędzy. Rachunki te można swobodnie i bez żadnych obostrzeń zasilać gotówką, oferują one atrakcyjne oprocentowanie – najlepsze produkty nawet 4 proc. w skali roku, zdeponowane na nich środki zawsze pozostają do dyspozycji klienta.

Najatrakcyjniejsze rachunki oszczędnościowe oferowane są w połączeniu z tradycyjnymi ROR-ami. Banki w zamian za atrakcyjne oprocentowanie wymagają od klienta zakupu także innego, oferowanego przez siebie produktu. Dzięki temu zwiększają szansę, że dany konsument zostanie z nimi na dłużej niż na okres obowiązywania podwyższonego oprocentowania konta oszczędnościowego. Istotną kwestią jest fakt, że wysokie oprocentowanie kont oszczędnościowych obowiązuje wyłącznie przez pewien czas, zwykle przez trzy miesiące, licząc od momentu otwarcia rachunku. (więcej…)

Oprocentowanie depozytów nieznacznie wzrosło

Data dodania: 9 kwietnia 2014

Po raz pierwszy od września ubiegłego roku można zaobserwować niewielki wzrost oprocentowania krótko- i średnioterminowych lokat. Przeciętne oprocentowanie depozytów kwartalnych wynosi 2,47 proc., przed miesiącem było to 2,44 proc. Lokaty półroczne dają zarobić średnio 2,69 proc. (wzrost o 0,07 pkt proc.m/m), przeciętna stawka na depozytach rocznych to 2,69 proc. (wzrost o 0,04 pkt proc.). Banki nadal najchętniej podnoszą oprocentowanie lokat długoterminowych, zyski z nowo zakładanych depozytów dwuletnich wzrosły średnio o 0,13 pkt proc. m/m do 3,18 proc. w skali roku. (więcej…)

Najlepsze kredyty dla singli

Data dodania: 6 lutego 2014

Nowy rok przyniósł istotną zmianę w zasadach udzielania kredytów mieszkaniowych. Od stycznia 2014 roku obowiązuje wymóg posiadania przynajmniej 5-proc. wkładu własnego. Zmieniły się także zasady obliczania zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa klienta, który zaciągał kredyt na 30 lat liczona była dla okresu wynoszącego 25 lat. Obecnie okres ten został wydłużony do 30 lat.

Czołówkę styczniowego zestawienia kredytów hipotecznych tworzą: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska i Bank BPH.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego w kwocie 130 tys. zł na 30 lat, udzielonego klientowi, który posiada 20-proc. wkład własny, w zwycięskim Alior Banku sięga 97 183 zł. Miesięczna rata to 527 zł, prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 proc., oprocentowanie 4,30 proc. Bank nie wymaga od kredytobiorcy wykupienia dodatkowych produktów. (więcej…)

Banki wprowadzają produkty do oszczędzania na wkład własny

Data dodania: 17 stycznia 2014

Z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy znowelizowanej rekomendacji S, według których kredytobiorcy hipoteczni muszą posiadać co najmniej 5 – proc. wkład własny. Wymagana wysokość wkładu własnego w kolejnych latach będzie wzrastać, by w 2017 roku wynieść 20 proc.

Osoby, które w perspektywie kilku kolejnych lat planują zakup mieszkania za 250 tys. zł muszą zgromadzić oszczędności w kwocie 12,5 tys. zł (w 2014 roku), 25 tys. zł (w 2015), 37,5 tys. zł (w 2016) lub nawet 50 tys. zł (w 2017 roku i później). (więcej…)

Banki wprowadzają do oferty kredyty z dopłatami

Data dodania: 1 grudnia 2013

Na początku stycznia 2014 roku rusza program Mieszkanie dla Młodych. Na wprowadzenie do oferty kredytów z dopłatami zdecydowane są już: Alior, Millenium, Eurobank, Getin Noble Bank, Credit Agricole, mBank oraz Peako. Nowym programem zainteresowane są także: Bank Pocztowy, BZ WBK, BGŻ, PKO BP, SGB Bank oraz Deutsche Bank, który nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Wprowadzenie programu MdM wpłynie na dostępność kredytów, zwiększając ją w nieznaczny sposób. Stąd decyzje podejmowane przez banki o wejściu we współpracę z rządem i udostępnienie klientom możliwości zaciągnięcia kredytów z dopłatą. Banki ułatwiają uzyskanie wsparcia, w zamian poszerzają grupę potencjalnych klientów, którzy bez dofinansowania nie uzyskaliby klientów. (więcej…)